The Impact of Workload Clustering on Transaction Routing

by Christos Nikolaou , Alexandros Labrinidis , Volker Bohn , Donald Ferguson , Michalis Artavanis , Christos Kloukinas , Manolis Marazakis
Citations:6 - 0 self