Identifying User Goals from Web Search Results

Cached

Download Links

by Yao-sheng Chang , Kuan-yu He , Scott Yu , Wen-hsiang Lu
Citations:5 - 0 self