A Fast Distributed Algorithm for Mining Association Rules (1996)

View PDF

Download Links

by David Cheung , Jiawei Han , Vincent T. Ng , Ada W. Fu , Yongjian Fu , Ada W. Yongjian
Citations:125 - 11 self