Combining Classifiers For Face Recognition (2003)

by Xiaoguang Lu , Yunhong Wang , Anil K. Jain
Citations:33 - 1 self