Ranking with multiple hyperplanes (2007)

by Tao Qin , Tie-yan Liu , Wei Lai , Xu-dong Zhang , De-sheng Wang , Hang Li
Venue:Proceedings of the 30th Annual International ACM SIGIR Conference
Citations:21 - 7 self