Efficient maintenance of materialized top-k views (2003)

by Ke Yi , Hai Yu , Jun Yang , Gangqiang Xia , Yuguo Chen
Venue:In ICDE
Citations:32 - 2 self