Improving web search results using affinity graph (2005)

Cached

Download Links

by Benyu Zhang , Hua Li , Yi Liu , Lei Ji , Wensi Xi , Weiguo Fan , Zheng Chen , Wei-ying Ma
Venue:In Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR
Citations:52 - 2 self