DMCA

Supervised Quantization for Similarity Search

Cached

Download Links

by Xiaojuan Wang , Ting Zhang , Guo-Jun Qi , Jinhui Tang , Jingdong Wang