DMCA

Endogenous Drp1 Mediates Mitochondrial Autophagy and Protects the Heart Against Energy Stress

Cached

Download Links

by Yoshiyuki Ikeda , Akihiro Shirakabe , Yasuhiro Maejima , Peiyong Zhai , Sebastiano Sciarretta , Jessica Toli , Masatoshi Nomura , Katsuyoshi Mihara , Kensuke Egashira , Mitsuru Ohishi , Abdellatif Junichi Sadoshima , Dr. Junichi Sadoshima
Citations:1 - 0 self