Impact of Artificial "Gummy " Fingers on Fingerprint Systems Tsutomu Matsumoto Hiroyuki Matsumoto

Cached

Download Links

by Koji Yamada , Satoshi Hoshino