DMCA

Energy/Security Scalable Mobile Cryptosystem (2004)

by Daqing Gu , Jinyun Zhang , Qiang Huang , Qiang Huang , Hisashi Kobayashi , Hisashi Kobayashi , Bede Liu , Bede Liu