DMCA

Multi-constrained graph pattern matching in large-scale contextual social graphs

Cached

Download Links

by Guanfeng Liu , Kai Zheng , Yan Wang , Mehmet A. Orgun , An Liu , Lei Zhao , Xiaofang Zhou
Venue:in ICDE’15, 2015
Citations:1 - 0 self