Clustering Product Features for Opinion Mining

by Zhongwu Zhai , Bing Liu , Hua Xu , Peifa Jia
Citations:4 - 1 self

Document Versions

Clustering Product Features for Opinion Mining –Zhongwu Zhai, Bing Liu, Hua Xu, Peifa Jia