Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method

by Yabin Zheng , Lixing Xie , Zhiyuan Liu , Maosong Sun , Yang Zhang , Liyun Ru

Document Versions

Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method –Yabin Zheng, Lixing Xie, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Yang Zhang, Liyun Ru