Exploring web scale language models for search query processing

by Jian Huang , Xiaolong Li , Jianfeng Gao , Kuansan Wang , Jiangbo Miao , Fritz Behr
Venue:In Proceedings of WWW 2010
Citations:23 - 10 self

Document Versions

Exploring web scale language models for search query processing –Jian Huang, Xiaolong Li, Jianfeng Gao, Kuansan Wang, Jiangbo Miao, Fritz Behr — In Proceedings of WWW 2010