Multi-class Discriminant Kernel Learning via Convex Programming

by Jieping Ye , Shuiwang Ji , Jianhui Chen , Isabelle Guyon , Amir Saffari
Citations:30 - 0 self

Document Versions

Multi-class Discriminant Kernel Learning via Convex Programming –Jieping Ye, Shuiwang Ji, Jianhui Chen, Isabelle Guyon, Amir Saffari
Multi-class discriminant kernel learning via convex programming –Jieping Ye, Shuiwang Ji, Jianhui Chen, Isabelle Guyon — JMLR