Document Versions

Block-level Link Analysis –Deng Cai, Xiaofei He, Ji-rong Wen, Wei-ying Ma — 2004 — In SIGIR
Block-level Link Analysis –Deng Cai, Xiaofei He, Ji-rong Wen, Wei-ying Ma — 2004 — in The 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Information Retrieval
Block-level Link Analysis –Deng Cai, Xiaofei He, Ji-rong Wen, Wei-ying Ma — 2004 — In SIGIR