Genome-Wide Bovine H3K27me3 Modifications and the Regulatory Effects on Genes Expressions in Peripheral

Cached

Download Links

by Blood Lymphocytes , Yanghua He , Ying Yu , Yuan Zhang , Jiuzhou Song , Apratim Mitra , Yi Zhang , Yachun Wang , Dongxiao Sun , Shengli Zhang