DMCA

A nonmonotone semismooth inexact Newton method

by Silvia Bonettini , Federica Tinti