Thermal modeling of hybrid storage clusters

by Xunfei Jiang, Maen M. Al Assaf, Mohammed I. Alghamdi, Xiaojun Ruan, Tausif Muzaffar, Xunfei Jiang, Maen M. Al, Assaf Ji Zhang, Tausif Muzaffar, Xiao Qin, X. Jiang, J. Zhang, T. Muzaffar, X. Qin, J. Zhang
Venue:Journal of Signal Processing Systems