Krzywa dochodowoÊci, “Bank i Kredyt (1996)

by A S∏awiƒski