Microeconomic theory (1995)

by A MAS-COLELL, M WHINSTON, J GREEN
Venue:AND DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS