Klasyczny rachunek kwantyfikator'ow (The Classical Functional Calculus (1970)

by W A Pogorzelski