O dowodzie matematycznym (Mathematicals Proofs (1970)

by W A Pogorzelski, J Slupecki