The Prague Dependency Treebank: A three-level annotation scenario (2003)

by A Böhmová, J Hajič, E Hajičová, B Hladká
Venue:In A. Abeillé (Ed.), Treebanks: Building and Using Parsed Corpora