Estimating the dimensions of a model. Annals of Statistics, 6, 461-464 Swedish National Agency for Education (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. [What influences the results in Swedish com (1978)

by G Schwartz