Starinnye chasy XVI-XIXvv (“Antique Timepieces of the 16th to the 19th Century”). Moskva Izobrazitelnoe iskusstvo (1990)

by N V Rashkovan