Sjanger, posisjonering og oppgaveideologier. Et teoretisk bidrag til et tverrfaglig, semiotisk og didaktisk sjangerbegrep. (Genre, Positioning and Task Ideologies. A Theoretical Contribution to a Crossdisciplinary, Semiotic and Didactic Concept of Genre). (1997)

by S Ongstad