Det smukke og det sanne. Æstetiske Principper i de Eksagte Videnskaper. [The beauty and the true. Aestheical principles in the exact sciences (1999)

by H Kragh
Venue:Æstetik og logik. [Aesthetics and Logic.] Ålborg: Medusa