Læring gjennom opplevelse, forståelse og handling. [ Learning through experience, understanding and action (1998)

by H Hiim, E Hippe