Női szerep – női szocializáció – női identitás [Female role, female socialisation, female identity (1985)

by B Buda
Venue:in Hungarian]. In: K. Koncz (Ed.) Nők és férfiak, Hiedelmek és tények [Beliefs and Facts – in Hungarian]. Budapest: MNOTKossuth