Die syntaktische Konnexitat", Studia Philosophica 1:127 (1935)

by Kazimierz Ajdukiewicz