Fudgets - Purely Functional Processes with applications to Graphical User Interfaces. Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, no: 1366. Institutionen för datavetenskap, Chalmers tekniska högskola (1998)

by Magnus Carlsson, Thomas Hallgren