Tre perspektiv på förväntningar och förändringar, Institutionen för datavetenskap, doktorsavhandling No (2003)

by K Gäre