Spørresetninger med finitt verbal på tredjeplass i nordreisadialekten. Nodica Bergensia (1995)

by Hilde Nilsen