Sem’ universal’nykh mashin Tjuringa (1982)

by Y V Rogozhin
Venue:Matematicheskie Issledovanija, 69, 76–90 in Russian