Word Identification for Mandarin Chinese Sentences (1992)

by Keh-Jiann CHEN, Shing-Huan Liu
Venue:Proceedings of COLING-92.101-105