Semantic Entailment and Formal Derivability”, Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde 18 (1955)

by E W Beth