Slovenščina na spletu v dokumentih slovenske različice pravnega reda Evropske unije, terminološki zbirki (2005)

by D Erbič, Krstič Sedej, J A Belc, N Zaviršek-Žorž, N Gajšek, M Željko
Venue:in korpusu (Slovene on the Web in the documents of the Slovene version of the EU law) Proceedings of the Symposium