Dostatochnye uslovija razreshimosti problemy ostanovki dlja mashin T’juring. Problemi kibernetiki (1978)

by Liudmila Pavlotskaya