Generating a minimal perfect hashing function in O(m ) time (1992)

by Z J Czech, B S Majewski
Venue:Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej