Trybulec and Grzegorz Bancerek (1990)

by A Wojciech
Venue:Kuratowski – Zorn lemma. Formalized Mathematics