Equivalent transformation of Recursive Functions defined in the language REFAL]", in: Trudy Vsesoyuznogo simposiuma "Teoriya Yazykov i Metody Programmirovaniya, AZushta (1972)

by V F Turchin