Better Filtering with Gapped q-Grams,” Fundamenta Informaticae (2001)

by S Burkhardt, J Kärkkäinen