O jistém problému minimálním. Práca Moravské P˘rírodovĕdecké Spole˘cnosti, 6:57–63 (1930)

by V Jarník
Venue:In Czech