Progressive Rademacher sampling (2002)

by T Elomaa, M Kääriäinen