Crema — The Java obfuscator. http: //web.inter.nl.net/users/H.P.van.Vliet (1996)

by Hans Peter Van Vliet