De onbetrouwbaarheid der logische principes', Tijdschrift voor Wijsbegeerte 2 (1908)

by L E J Brouwer