Hurk P.A.J.M. v.d. Het ontwerpen van geamortiseerd efficiente datastructuren (1989)

by Ph D thesis