Support vector machines classification with a very large-scale taxonomy (0)

by Tie-Yan Liu, Yiming Yang, Hao Wan, Hua-Jun Zeng, Zheng Chen, Wei-Ying Ma
Venue:SIGKDD Explor. Newsl